search

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на интернет магазин www.lycon.bg

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на виртуална платформа за продажба на стоки www.lycon.bg, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин. Извършвайки поръчка от сайта www.lycon.bg клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Продавача и се задължава да ги спазва.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.lycon.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

2. ДЕФИНИЦИИ

2.1. Продавач - БЮТИ СПЕЙС ООД с регистрация: 4000 гр. Пазарджик, ул. Братя Миладинови №3. БУЛСТАТ: BG203438223.

2.2. Клиент - всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва онлайн магазин www.lycon.bg по какъвто и да е начин.

2.3. Сайт - виртуална платформа за продажба на стоки разположена на домейна www.lycon.bg и неговите поддомейни.

2.4. Акаунт - раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента.

2.5. Поръчка - електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки от Сайта.

2.6. Стоки  - всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

2.7. Промоции - всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки , които се предлагат в ограничени наличности, за определен период от време, посочен от Продавача.

2.8. Договор - представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

2.9. Съдържание:

а/ цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет

б/ информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори

в/ данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него

2.10. “Потребител” е всяко лице, което е заредило в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.

2.11. “Поръчка” е всяка избрана стока и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

3. ПОРЪЧКА

3.1. Клиент може да се направи поръчка до електронния магазин, като трябва да посочи валиден адрес на електронна поща; вярно попълнен адрес за доставка на стоката; вярно попълнени данни за контакт - две имена, телефон.

3.2. Всяка една добавена в количката за покупки Стока е достъпна за покупка в рамките на наличните количества.

3.3 При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него и-мейл адрес (БЮТИ СПЕЙС ООД не носи отговорност, ако Клиентът не получи потвърдителен и-мейл поради грешно посочен от него електронен адрес, както и поради причина, която се дължи на електронната система, където е регистрирана пощата на клиента). В потвърждението по и-мейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката. С получаване на потвърдителен и-мейл се счита, че договорът е сключен.

3.4. Продавачът си запазва правото едностранно да прекрати договора с потребителя с електронно съобщение /e-mail/ от адрес info@lycon.bg на посочената от потребителя електронна поща в случай, че цялата или част от поръчаната стока е изчерпана или не може да бъде доставена по независещи от продавача причини.

3.7. Стока, закупена от онлайн магазина, може да бъде върната или заменена от потребителя като бъде изпратена на разноски на потребителя до централен склад на продавача на адреса, посочен по-долу в рамките на 14 работни дни от получаване на стоката. Продуктите трябва да бъдат придружени от касова бележка или фактура, да са в изряден търговски вид, с оригинални етикети и опаковка, без замърсявания.

Всички транспортни разходи за връщане и замяна са за сметка на клиента. Стоката се връща с обратна разписка, в противен случай БЮТИ СПЕЙС ООД не носи отговорност за изгубена стока.

3.8. Възстановяването на сумата на стока, се извършва по банков път в срок до 14 работни дни считано от датата на получаване на стоката .

3.9. Клиентът може да откаже направена поръчка без да е необходимо да посочва причини за отказа си. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (и-мейл) в сайта www.lycon.bg в рамките на 14 работни дни от получаване на стоката. За да се счита отказът за валиден, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, и-мейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, стойността на поръчката. Всички банкови разходи по връщане на сумата са за клиента.<